Tumblelog by Soup.io
 • xoxo
 • notforgetme
 • fuckmysoul
 • ilovestrawberries
 • duszka666
 • Natalie1234
 • littleliar
 • calliope
 • agateniaaa
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • resort
 • seconds
 • deathiswaiting
 • surrealistyczna
 • iamsonaive
 • ufufufufuf
 • consequence
 • Watermelons
 • wyimaginowanehistorie
 • peekaboo
 • gdyby
 • despondency
 • letstalkk
 • mandrynkaa
 • aanyaa
 • bojalubiestaregramofony
 • nataliitaly
 • gnocco
 • swalloww
 • dDiana
 • rastee
 • catherinePL
 • bravoure
 • unitedsoupsfilm
 • fabuleux
 • ladona
 • kaskowata
 • ikropka
 • MissMurder
 • uhmmmmm
 • annomalia
 • miristkalt
 • madzi
 • bestdeal
 • ppaulineeee
 • shutters
 • muszroomz
 • swain1e
 • glupiasuka
 • Natural-Mystic
 • wickedgamee
 • ollina
 • streetofdreams
 • xolovelyxo
 • blackbagira
 • simons
 • mockingjay
 • namelessberry
 • drinkmysoul
 • buffay
 • summerkiss
 • dezorientacja
 • noirceur
 • overwhelming
 • LaCamisaKostka
 • younganna
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • marysia
 • gos123
 • crazymonster
 • madzi28
 • sankastycznie
 • different
 • izzy13violinzz
 • gefuhlvoll
 • leire
 • jasniejszaodgwiazd
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatya satya
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakarolsss karolsss
Reposted frombluuu bluuu
2284 4fe1 500

June 25 2017

5813 866c
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
9610 6e14 500
cosmic pill
Reposted frompsychedelics psychedelics
Wszyscy dźwigamy jakiś krzyż: nasze historie, nasze miłości, nasze straty.
— Nieosiągalna
Reposted frompozakontrola pozakontrola
7119 01e5
Reposted fromoutoflove outoflove
7203 e9bb 500
Reposted fromYuei Yuei
7515 f46a
Reposted frompseikow pseikow viastonerr stonerr
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viapatrzpodnogi patrzpodnogi
7677 3745 500
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viastonerr stonerr
1197 e6a0 500
Reposted fromarabella1808 arabella1808 viastonerr stonerr
7000 5b50
people who specialize in the impossible
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl