Tumblelog by Soup.io
 • xoxo
 • notforgetme
 • fuckmysoul
 • ilovestrawberries
 • duszka666
 • Natalie1234
 • littleliar
 • calliope
 • agateniaaa
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • resort
 • seconds
 • deathiswaiting
 • surrealistyczna
 • iamsonaive
 • ufufufufuf
 • consequence
 • Watermelons
 • wyimaginowanehistorie
 • peekaboo
 • gdyby
 • despondency
 • letstalkk
 • mandrynkaa
 • aanyaa
 • bojalubiestaregramofony
 • nataliitaly
 • gnocco
 • swalloww
 • dDiana
 • rastee
 • catherinePL
 • bravoure
 • unitedsoupsfilm
 • fabuleux
 • ladona
 • kaskowata
 • ikropka
 • MissMurder
 • uhmmmmm
 • annomalia
 • miristkalt
 • madzi
 • bestdeal
 • ppaulineeee
 • shutters
 • muszroomz
 • swain1e
 • glupiasuka
 • Natural-Mystic
 • wickedgamee
 • ollina
 • streetofdreams
 • xolovelyxo
 • blackbagira
 • simons
 • mockingjay
 • namelessberry
 • drinkmysoul
 • buffay
 • summerkiss
 • dezorientacja
 • noirceur
 • overwhelming
 • LaCamisaKostka
 • younganna
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • marysia
 • gos123
 • crazymonster
 • madzi28
 • sankastycznie
 • different
 • izzy13violinzz
 • gefuhlvoll
 • leire
 • jasniejszaodgwiazd
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

0727 787f
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viamayamar mayamar
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamayamar mayamar
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viamayamar mayamar
2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana viamayamar mayamar
2040 839a 500
Reposted fromdivi divi viamayamar mayamar
3030 c878 500

M. Hłasko

8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viamayamar mayamar
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viamayamar mayamar
Za często chcemy tego, czego nie możemy mieć. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może rujnuje nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy. W punkt.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viamayamar mayamar
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamayamar mayamar
3040 f915
Reposted fromindie indie viamayamar mayamar
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamayamar mayamar
Naprawdę chciałam pogodzić się z losem, ale los nie chciał pogodzić się ze mną.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl